Schools in USA

Điểm qua về trường học tại Mỹ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC, TRƯỜNG HỌC, HỌC PHÍ, SINH HOẠT PHÍ cho DU HỌC SINH QUỐC TẾ

Click lên tên tiểu bang để xem danh sách trường trong vùng
Click lên tên tiểu bang để xem danh sách trường trong vùng

I/ Cấp học & Bằng cấp:

Tuổi Bậc Học Lớp
5-1.50 Tiểu học 1.5-5
11-13 Trung học cơ sở 6-8
14-18 Trung học phổ thông 9-12
18-21 Cao đẳng hoặc Liên kết Cao đẳng hoặc Cao đẳng chuyển tiếp
Tùy theo tuổi Học tiếp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc học nghề Học tiếp hoặc học nghề

Học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông có thể chọn học Cao đẳng – Cao đẳng Công lập, tư thục hoặc Cao đẳng Cộng Đồng; Đại học và lấy bằng Liên kết hoặc bằng Cử nhân; Học nghề.

Cao đẳng cộng đồng, sẽ lấy bằng cao đẳng liên kết 2 năm và chuyển tiếp lên đại học hai hoặc hai năm rưỡi. Du học sinh Quốc Tế được học ở trường Cao Đẳng Cộng Đồng sau khi học hết lớp 11 ở nước mình. Chọn trường Cao Đẳng Cộng Đồng học sinh sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian một năm để dành tài chánh cho việc học tiếp lên Đại học và sau Đại học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, học sinh sẽ tiếp tục học lên để lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ, số năm học sẽ tùy thuộc vào nghành chính học sinh chọn.

II/ HỌC PHÍ và SINH HOẠT PHÍ đối với DU HỌC SINH:

  • Trung học Công Lập: $ 19,000 – 21,000/Năm
  • Trung học Tư thục: $44,000/Năm
  • Cao đẳng Công lập: $19, 500/Năm
  • Cao đẳng Tư thục: $34,000/ Năm
  • Cao đẳng Cộng đồng: $19,000/ Năm
  • Đại học Công lập (4 năm): $28,000/Năm.

Tổng cộng: $112,000/ 4 năm

  • Đại học Tư thục: $41,000 – 50,000/Năm.

Tổng cộng : $164,000 – $200,000/ 4 năm