Blog

Đảng Viên Có Được Đi Du Lịch Nước Ngoài Không?

Đảng viên có được đi du lịch nước ngoài hay không là một vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét trên các khía cạnh: pháp luật, đạo đức và thực tiễn.

Đảng Viên Có Được Đi Du Lịch Nước Ngoài Không?

Giải Thích Quy Định 228 Về Đảng Viên Đi Du Lịch Nước Ngoài
Giải Thích Quy Định 228 Về Đảng Viên Đi Du Lịch Nước Ngoài

Về mặt quy định pháp luật

 • Hiện tại, không có quy định nào cấm đảng viên đi du lịch nước ngoài.
 • Tuy nhiên, đảng viên cần báo cáo hoặc xin phép sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt trước khi đi du lịch nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

 • Điều 34 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 04/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều đảng viên không được làm, không có quy định cấm đảng viên đi du lịch nước ngoài.
 • Khoản 1 Điều 18 Quy định số 36-QĐ/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm của đảng viên, nêu rõ: “Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy, quy định của chi bộ nơi sinh hoạt và lời hứa của đảng viên”.
>>> Đừng bỏ qua:  Thông Tin Chi Tiết Về Du Học Ngành Điện Ảnh Mỹ

Lưu ý

 • Việc báo cáo hoặc xin phép đi du lịch nước ngoài là để cấp ủy có thể nắm bắt thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.
 • Tùy vào từng trường hợp cụ thể, cấp ủy có thể xem xét, quyết định cho phép đảng viên đi du lịch nước ngoài hay không.

Ví dụ

Một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
 • Đảng viên đi du lịch nước ngoài với mục đích thăm thân nhân cần báo cáo với chi bộ và cấp ủy nơi sinh hoạt.
 • Đảng viên đi du lịch nước ngoài với mục đích công tác cần xin phép cấp ủy trực tiếp quản lý.

Kết luận

 • Đảng viên được phép đi du lịch nước ngoài, nhưng cần báo cáo hoặc xin phép sự đồng ý của cấp ủy theo quy định.
 • Việc báo cáo hoặc xin phép giúp cấp ủy nắm bắt thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Ngoài ra, đảng viên cần lưu ý:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại khi đi du lịch nước ngoài.
 • Giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại:

 • Quy định số 69-QĐ/TW ngày 04/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Quy định số 36-QĐ/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *